نمونه نام شرکت و نحوه ساخت آن

نمونه نام شرکت و نحوه ساخت آن

نمونه نام شرکت و نحوه ساخت آن : قبل از هر چیز ابتدا باید به تعریف شرکت تجاری بپردازیم و بفهمیم که از نظر قانونگذار و قانون تجارت چه شرکت‎هایی تجاری محسوب میشوند.

شرکت تجاری عبارت است از تجار حقوقی متشکل از لااقل دو شخص ( اعم از حقیقی و یا حقوقی ) که با انجام اعمال تجاری به نام و حساب خود به قصد انتفاع، به دنبال کسب سود میباشند و تحت شرایط قانونی تشکیل میشوند.

بنابراین برای نمونه نام شرکت و نحوه ساخت آن مولفه هایی لازم میباشد، اول از همه وجود لاقل دو شخص ( حقیقی یا حقوقی ) که به نوعی شغل معمول خود را معاملات تجاری به قصد انتفاع و تحت شرایط قانونی قرار دهند.

خانوم یعقوبی مشاور انتخاب نام شرکت

شرکت‎های تعریف شده در قانون تجارت اعم از شرکت‎هایی هستند که در قوانین خاص تجارت تعریف شده اند، بنابراین برای آشنایی با انواع شرکت‎های تجاری، نام شرکت و نحوه ساخت آن باید به مطالعه مقررات حاکم بر هر یک از آن‎ها پرداخت.

 1. شرکت‎های غیرسهامی: که در ماده 20 قانون تجارت مصوب سال 1311 معرفی شده‎اند.

 2. شرکت‎های سهامی: این شرکت‎ها براساس لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 1347 معرفی شده‎اند.

 3. شرکت‎های تعاونی تولید و مصرف: این شرکت‎ها براساس قانون تجارت و قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب سال 1370 معرفی شده‎اند.

 4. شرکت‎های ( تعاونی متعارف ) و ( تعاونی سهام عام ) و ( تعاونی فراگیر ملی ) که به ظاهر به شرکت‎های قانون تجارت اضافه شده‌‎اند.

همچنین شرکت‎های تجاری را میتوان از نظر میزان مسئولیت شرکا به چندین نوع تقسیم کرد که به صورت خلاصه به تشریح آن میپردازیم.

 • شرکت‎هایی که مسئولیت شرکا نامحدود به آورده است، شرکت اشخاص نامیده میشوند.

 • شرکت‎هایی که مسئولیت شرکا محدود به آورده است، شرکت سرمایه نامیده میشوند.

به طور کلی برای شرکت تجاری میتوان نام شرکت و نحوه ساخت آن را اینگونه نام برد:

 • شرکت‎های اشخاص: که به شرکت تضامنی و شرکت نسبی تقسیم میشوند.

 • شرکت‎های سرمایه: که به شرکت‎های سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی تقسیم میشوند.

 • شرکت‎های ویژه: که به شرکت مختلط سهامی و مختلط غیرسهامی تقسیم میشوند.

در شرکت‎های اشخاص آنچیز که بیشترین اهمیت را دارد، شخصیت شرکا میباشد، اما در شرکت‎های سرمایه آنچیزی که در رابطه با شخص ثالث مورد توجه قرار میگیرد، سرمایه و میزان آن میباشد.

به علاوه در شرکت‎های اشخاص مسئولیت شرکا در مقابل اشخاص ثالث نامحدود میباشد، اما در شرکت‎های سرمایه مسئولیت شرکا محدود به میزان آورده آن‎ها است.

یکی دیگر از تفاوت‎های شرکت‎های اشخاص و سرمایه، اجباری بودن وجود بازرس در شرکت سرمایه میباشد، درصورتی که در شرکت اشخاص وجود بازرس اختیاری است.

شرکت‎های تجاری از منظر نام شرکت و نحوه ساخت آن و همچنین از نظر نوع فعالیت به دو قسمت تشکیل میشوند:

 1. شرکت‎هایی که موضوع فعالیت آن‎ها تجاری است.

در قانون برای نام شرکت و نحوه ساخت آن، شرکت هایی وجود دارند که شرط تجاری بودن آن‎ها، تجاری بودن موضوع و عمل شرکت میباشد. شرکت‎های اشخاص، مسئولیت محدود، مختلط و تعاونی از این نوع میباشند که برای تجاری بودن باید موضوع عمل آن‎ها تجاری باشد.

 1. شرکت‎هایی که صرف نظر از موضوع فعالیت تجاری هستند.

این شرکت‎ها اگر در قالب قانون تشکیل شوند تجاری به شمار میروند، صرف نظر از اینکه موضوع عمل آن‎ها تجاری و یا غیر تجاری باشد. شرکت‎های سهامی از نوع هستند.

قواعد تشکیل شرکت تجاری

حال پس از آنکه به اختصار انواع شرکت‎های تجاری را مورد بررسی قرار دادیم، به سراغ نام شرکت و نحوه ساخت آن میرویم.

در ابتدا برای تشکیل تمامی شرکت‎های تجاری نیاز به بررسی قواعدی داریم، که رعایت آن‎ها برای تشکیل هر یک از انواع شرکت‎های تجاری اجباری میباشد.

نخست به سراغ بررسی حداقل تعداد شرکای لازم برای تشکیل شرکت تجاری خواهیم پرداخت.

حداقل‎های قانونی تعداد شرکا

 • وجود حداقل 2 شریک: در شرکت‎های اشخاص، مسئولیت محدود و مختلط غیرسهامی وجود حداقل 2 شریک برای تشکیل شرکت ضروری است.

 • وجود حداقل 3 شریک: برای تشکیل شرکت سهامی خاص وجود حداقل 3 شریک لازم است.

 • وجود حداقل 4 شریک: در شرکت مختلط سهامی وجود حداقل 4 شریک لازم میباشد.

 • وجود حداقل 5 شریک: برای تشکیل شرکت سهامی عام وجود حداقل 5 شریک ضروری است.

اولین شرط برای نام شرکت و نحوه ساخت آن رعایت حداقل های قانونی برای تشکیل شرکت تجاری میباشد.

همچنین ذکر این نکته لازم است، که شرکای مذکور نیازی نیست حتما شخص حقیقی باشند، بلکه حتی تمامی شرکای شرکت تجاری میتوانند شخص حقوقی باشند، البته درصورتی که شخص حقوقی نماینده حقیقی خود را معرفی کند.

حداقل قانونی سرمایه در شرکت تجاری

در قانون تجارت برای نام شرکت و نحوه ساخت آن، حداقل سرمایه قانونی پیش بینی نشده است، اما وجود حداقل سرمایه در شرکت‎های زیر اجباری است.

 1. در شرکت سهامی عام: حداقل 5 میلیون ریال

 2. در شرکت سهامی خاص: حداقل 1 میلیون ریال

 3. در شرکت تعاونی خاص: حداقل 10 میلیون ریال

 4. در شرکت تعاونی عام: حداقل 100 میلیون ریال

اکنون برای نام شرکت و نحوه ساخت آن باید با انواع آورده شرکا آشنا شویم.

انواع آورده شرکا

آورده نقدی سرمایه‎ای است که شرکا میتوانند برای تامین حداقل سرمایه شرکت، آن را تقدیم کنند.

آورده غیرنقدی اما به دو نوع مال مادی و یا مال غیرمادی تقسیم میشود، مال مادی که به عنوان مال منقول و غیرمنقول شناخته میشود، که تقدیم آن‎ها مستلزم تقویم آن‎ها میباشد.

مال غیرمادی که شامل حق تالیف، حق اختراع، حق کسب و پیشه و حق انتفاع میشود که تقدیم آن‎ها نیز مستلزم تقویم آن‎ها است.

حداقل قراردادی سرمایه

اکنون که با نام شرکت و نحوه ساخت آن و نوع سرمایه شرکا آشنا شدیم، به سراغ بررسی قاعده بعد برای تشکیل شرکت تجاری میرویم.

در همه شرکت‎های تجاری به موجب اساسنامه و یا شرکت‎نامه حداقل سرمایه قراردادی برای تشکیل شرکت تعیین میشود. لازم به توجه است در شرکت‎هایی که حداقل قانونی سرمایه دارند، حداقل قراردادی نباید کمتر از حداقل قانونی سرمایه باشد.

تنظیم قرارداد میان شرکا

تنظیم قرارداد شرکت میان شرکا تحت عنوان اساسنامه و یا شرکت‎نامه میباشد.

قواعد نام گذاری برای شرکت

اگر قصد تشکیل شرکت تجاری دارید باید قوانین عام برای نام گذاری شرکت را رعایت کنید، در ادامه به بررسی قواعد عام برای نام گذاری شرکت میپردازیم و در قواعد اختصاصی برای نام هر شرکت را ذکر میکنیم.

قواعد نمونه نام شرکت و نحوه ساخت آن:

 • اسم شرکت باید فارسی باشد.

 • اسم شرکت نباید مغایر با شئونات اسلامی باشد.

 • اسم شرکت ترجیحا باید سه سیلاب باشد.

 • اسم شرکت نباید تکراری باشد، برای استعلام به سایت ilenc.ssaa.ir مراجعه کنید.

 • برای نام شرکت باید از اسامی خاص استفاده کرد.

 • در نام شرکت از اعداد باید به صورت حروف استفاه کرد.

 • از عناوینی مثل شاهد، ایثارگران و نمونه های اینچنینی نباید استفاده کرد.

 • از اسم شاعران، دانشمندان و افراد معاصر نباید استفاده کرد.

 • از اسامی مربوط به ائمه نباید استفاده کرد.

 • از حرف اول کلمات به عنوان مخفف برای نام شرکت نباید استفاده کرد.

 • نام شرکت باید با موضوع فعالیت شرکت هماهنگ باشد.

 • اگر شرکت تضامنی نیست نباید از اسم شریک در نام شرکت استفاده کرد، وگرنه مسئولیت شرکا تضامنی میشود.

خانوم یعقوبی مشاور انتخاب نام شرکت

قواعد اختصاصی تشکیل شرکت‎های تجاری

پس از بررسی قوانین عمومی برای نام شرکت و نحوه ساخت آن، اکنون به سراغ قواعد اختصاصی برای تشکیل هر نوع از شرکت تجاری میرویم و به تفکیک به بررسی آن میپردازیم.

شرایط تشکیل شرکت سهامی عام

به موجب قانون تجارت در مواد 6 تا 17، روند تشکیل شرکت‎های سهامی عام پیش بینی شده است.

 1. تجمع موسسین و تهیه مدارک لازم و پرداخت حداقل سرمایه قانونی موسسین، یعنی 35% از 40% تعهد شده.

 2. تحویل مدارک به مرجع ثبتی و سازمان بورس برای عمل پذیره نویسی

 3. انجام پذیره نویسی

 4. دعوت از مجمع عمومی موسس برای تصمیم‎گیری های قانونی، که در نهایت منتهی به قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرسان گردد که در نتیجه شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب میشود.

برای نام شرکت و نحوه ساخت آن شرکت سهامی عام، باید عبارت سهامی عام در عنوان شرکت ذکر شود تا اشخاص ثالث بتوانند نوع شرکت سهامی را تشخیص دهند.

تشکیل شرکت سهامی خاص

از آنجایی که ثبت شرکت سهامی خاص به مانند شرکت سهامی عام از نوع شرکت‎های سهامی میباشند، برای نام شرکت و نحوه ساخت آن مرحله نهایی تشکیل هر دو شرکت به مانند یکدیگر میباشد.

اما شرکت‎های سهامی خاص در 2 مورد دارای وجه تمایز با شرکت‎های سهامی عام میباشند.

 1. در شرکت‎های سهامی خاص رجوع به عموم مردم برای تشکیل بخشی از سرمایه ممکن نیست، بنابراین مراحل مربوط به پذیره نویسی در شرکت سهامی خاص منتفی میباشد.

 2. تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص ضرورتی ندارد.

نام شرکت سهامی خاص باید متضمن عبارت سهامی خاص باشد تا مراجعه کنندگان به شرکت بتوانند نوع شرکت سهامی را تشخیص دهند.

تشکیل شرکت مسئولیت محدود

قانون تجارت در مواد 96 تا 98 برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نام شرکت و نحوه ساخت آن را پیش بینی کرده است.

 1. وجود قرارداد کتبی که با امضا تمام شرکا به صورت سند رسمی تنظیم شده باشدو

 2. تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم تمام آورده غیرنقدی

 3. تصریح میزان تقویمی، سرمایه‎های غیرنقدی در شرکت‎نامه

 4. و سهم الشرکه نمیتواند به شکل سهام باشد، بنابراین پذیره نویسی در شرکت مسئولیت محدود منتفی است.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است، که مسئولیت شرکای آن محدود به آورده آن‎ها و میزان سرمایه‎ای است که به شرکت آورده‎اند.

نام شرکت با مسئولیت محدود باید اسم مخصوصی باشد، که عبارت با مسئولیت محدود در آن ذکر شود، همچنین نام شرکت میتواند هر نامی باشد حتی یک نام تفننی، مشرذوط به اسنکه اسم هیچ یک از شرکا در نام شرکت ذکر نشود، در غیر این صورت آن شریک دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود.

تشکیل شرکت تضامنی

قواعد اختصاصی تشکیل شرکت تضامنی به شرح زیر میباشد.

 1. وجود حداقل 2 شریک

 2. نامحدود بودن میزان مسئولیت شرکا

 3. اسم شرکت باید شامل سه سیلاب باشد به این صورت که در ابتدا عنوان شرکت تضامنی در ادامه حداقل نام اسم یکی از شرکا و در آخر قید عبارتی که به معنی اطلاق به تمامی شرکا باشد، مانند برادران.

 4. شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد، قانونگذار این شرط را در حمایت از اشخاص ثالث برای تشکیل شرکت تضامنی لازم دانسته است.

ویژگی مهم شرکت تضامنی در نام شرکت و نحوه ساخت آن مسئولیت تضامنی شرکا میباشد. که آن‎ها مسئول تمامی دیون و قروض شرکت هستند.

اسم شرکت تضامنی باید اسم خاصی باشد، که در آن عبارت شرکت تضامنی و حداقل اسم یکی از شرکا ذکر شود، همچنین باید بعد از اسم شریک ذکر شده از عباراتی مانند برادران و یا شرکا در نام شرکت استفاده کرد.

تشکیل شرکت نسبی

شرایط تشکیل شرکت نسبی به مانند شرکت تضامنی میباشد، تنها با این تفاوت که نام شرکت و نحوه ساخت آن و مسئولیت شرکا در شرکت نسبی نامحدود به میزان آورده آن‎ها به کل سرمایه شرکت میباشد.

در صورتی که در شرکت تضامنی مسئولیت شرکا به صورت نامحدود مطلق میباشد و مسئول کلیه دیون و قروض شرکت هستند.

در مورد شرکت نسبی، عبارت شرکت نسبی و حداقل اسم یکی از شرکا باید در عنوان شرکت ذکر شود، به علاوه بعد از نام شریک ذکر شده برای اشاره به سایر شرکا باید از عناوینی مانند برادران و یا شرکا استفاده کرد.

تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی

در رابطه با تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی و نام شرکت و نحوه ساخت آن باید به نکات زیر توجه کرد.

 1. وجود حداقل یک شریک ضامن و وجود حداقل یک شریک با مسئولیت محدود

 2. مسئولیت شریک ضامن نامحدود به صورت مطلق است و مسئولیت شریک با مسئولیت محدود، محدود به میزان سرمایه است.

 3. اسم شرکت باید حتما دارای عنوان شرکت مختلط باشد و اسم حداقل یکی از شرکای ضامن به همراه آن باشد.

طبق ماده 143 قانون تجارت اگر شریک با مسئولیت محدود، اسمش جز اسم شرکت باشد، در حکم شریک ضامن قرار میگیرد.

اسم شرکت مختلط غیرسهامی باید یک اسم خاص باشد که باید متضمن عبارت شرکت مختلط و حداقل نام یکی از شرکای ضامن باشد.

تشکیل شرکت مختلط سهامی

شرایط تشکیل شرکت مختلط سهامی و نام شرکت و نحوه ساخت آن نیز به شرح زیر میباشد:

 1. وجود حداقل یک شریک ضامن و وجود حداقل 3 شریک سهامدار

 2. مسئولیت شریک ضامن نامحدود و مسئولیت شرکای سهامدار محدود به مبلغ سهام

 3. اسم شرکت باید دارای عنوان شرکت مختلط بوده و به همراه اسم حداقل یکی از شرکای ضامن باشد.

نام شرکت مختلط سهامی باید یک اسم خاص باشد که متضمن عبارت مختلط و نام یکی از شرکای ضامن باشد. به علاوه برای اینکه این نوع شرکت از شرکت مختلط غیرسهامی قابل تشخیص باشد، بهتر است از عبارت ( سهامی ) نیز در نام شرکت استفاده نمود.

در این مقاله به بررسی انواع شرکت‎های تجاری و نحوه تشکیل این شرکت‎ها مطابق با قانون تجارت پرداخته شد، امیدواریم این مقاله به شما در ثبت شرکت تجاری‎تان کمک بسیاری کند، زیرا ثبت خوب فرهنگ است.

خانوم یعقوبی مشاور انتخاب نام شرکت

5/5 - (3 امتیاز)
374

ارسال نظر

 1. admin-avatar
  بیتا شیروانی
  26 آذر 1401

  آیا راهی وجود دارد که نام شرکت تک سیلابی باشد؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   28 آذر 1401

   سلام و درود.

   با توجه به تعداد بسیار بالای شرکتهای ثبت شده،در حال حاضر امکان ثبت شرکت تک سیلابی بسیار پایین است مگر در صورتی که کلمه ای که برای نام شرکت انتخاب میشود خیلی خاص باشد و توسط هیچ شخص حقوقی دیگر به ثبت نرسیده باشد.

 2. admin-avatar
  هومن صالحی
  23 آبان 1401

  سلام ببخشید نام شرکتی که میخواهیم انتخاب کنیم باید چند سیلاب باشد؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   24 آبان 1401

   سلام و درود.
   در حال حاضر با توجه به تعدد شرکتهای ثبت شده و پر شدن نام برای شرکتها،نام شرکت باید حداقل دارای سه سیلاب خاص باشد و کلماتی مثل شرکت،تجاری،تولیدی و … جزو سیلابهای شرکت به حساب نمی آیند.

 3. admin-avatar
  شکوفه شهباز زاده
  27 مهر 1401

  سلام، آیا مشاورین شما در رابطه با نمونه نام شرکت و نحوه ساخت آن میتوانند به من کمک کنند؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   28 مهر 1401

   سلام، لطفا با مشاورین ما در تماس باشید
   02188472277

 4. admin-avatar
  فاطمه رستمی
  16 مهر 1401

  سلام، آیا نام شرکت را میتوان غیر فارسی انتخاب کرد؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   18 مهر 1401

   سلام و درود.
   خیر،طبق قوانین اداره ثبت شرکتها نام شرکت(شرکتهای در حال تأسیس یا در حال تغییر نام شرکت) حتماً باید دارای کلماتی با ریشه فارسی باشد به صورتی که این کلمات در فرهنگ لغت دهخدا بعنوان مرجع دارای معنا باشند و در این بین کلماتی مثل ایران،پاسدار،جمهوری و … نیز نمیتوانند در نام شرکت آورده شوند.این موضوع محدود به شهر و استان خاصی نیست و در تمام استانهای کشور رعایت میگردد.