ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی: شركت تعاونی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی است كه به منظور رفع نیازمندی های مشترك و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و كمك متقابل و همكاری آنان موافق اصولی كه در این قانون مطرح است تشكیل می شود و جزء شرکت های تجارتی می باشد که سرمایه و ضمانت سهامداران تأثیری در آن ندارد بلکه تعداد سهامداران موثر است.

خانم دهقان مشاور ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی چیست؟

در شرکت تعاونی ، تمام یا حداقل 51% سرمایه به وسیله اعضا در اختیار شركت قرار می گیرد و وزارتخانه ها، سازمان ها، شركتهای دولتی وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانك ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی كشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی، بدون آنكه جزء اعضا باشند، می توانند جهت اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات اجاره، اجاره به شرط تملیك اقدام به تامین یا افزایش سرمایه شركت های تعاونی نمایند.

شرکت تعاونی شرکتی است که به منظور بهبود وضع اقتصادی سهامداران و تأمین نیازمندیهای آنها تشکیل می شود. بنابراین اگر وضع اقتصادی نامناسب و سطح خرج بالا، بازار کساد، نیازمندی های زندگی و یا کار پیدا نشود، اشخاصی به منظور بهبود وضع اقتصادی خود شرکتی تشکیل می دهند.

شرکت تعاونی نوعی مشارکت است که تعدادی از افرادی که هم‌ صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک دور هم جمع می شوند و به هم کمک می‌کنند، اعضای شرکت در کنار همکدیگر، جمعیتی کوچک را بوجود می‌آورند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، تعاونی تشکیل می دهند و سرمایه معینی را در میان می‌ گذارند.

ثبت شرکت تعاونی چیست؟

مراحل ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی شامل دو مرحله می باشد:

 • مرحله اول : ثبت شرکت تعاونی در اداره تعاون (اخذ مجوز تعاون)
 • مرحله دوم: ثبت شرکت تعاونی در سامانه ثبت شرکتها و از طریق سامانه ثبت شرکت

ثبت شرکت تعاونی نیازمند حداقل 7 نفر سهامدار در ابتدای ثبت می باشد که شامل 1 مدیر عامل، 3 نفر عضو اصلی هیئت مدیره، 1 نفر عضو علی البدل هیئت مدیره و 2 نفر  بازرس به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل است که از بین سهامداران و توسط مجمع عمومی مؤسسین انتخاب می گردد.

برای ثبت شرکت تعاونی با توجه به موضوع فعالیت مورد نظر، می بایست حداقل 2 نفر از سهامداران دارای مدرک و یا اخذ جواز کسب معتبر مرتبط باشند.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی 5000000 ریال می باشد که می بایست 35% از آن در ابتدا به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد.

لازم به ذکر است میزان سرمایه اولیه در شرکتهای تعاونی توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین می گردد (واریز 35% از سرمایه اولیه در شرکت های تعاونی همانند ثبت شرکت سهامی خاص می باشد که از این حیث با هم مشابهت دارند).

نوع سرمایه نیز در شرکت های تعاونی به صورت سهام می باشد که این سهام هم می تواند با نام عادی و هم بی نام عادی معرفی گردد، سهام با نام سهامی است که در اوراق چاپی سهام شرکت نام سهامدار قید گردیده اما در سهام بی نام اینگونه نیست.

هم چنین در شرکتهای تعاونی می توان برای هر یک از سهامداران اوراق سهام ممتاز نیز ارائه کرد که در مورد چگونگی سهام ممتاز باید گفت که سهامداری که سهام ممتاز را دارد فقط در سود دهی شرکت شریک است و در صورت زیان دهی و خسارت شرکت، ملزم به پرداخت هزینه نمی باشد.

در مورد افزایش سرمایه شرکت تعاونی باید گفت که تمامی مراحل مربوط به افزایش سرمایه آنها کاملا مشابه شرکتهای سهامی خاص می باشد با این تفاوت که در این نوع شرکتها می بایست قبل از ارسال هرگونه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری از اداره تعاون حوزه ثبتی مربوطه مجوزات لازم کسب شود.

مراحل ثبت شرکت تعاونی

انواع شرکت‌های تعاونی

شرکتهای تعاونی به سه دسته تقسیم می شوند:

انواع شرکت‌های تعاونی

ثبت شرکت تعاونی تولیدی

درصورتی که ثبت شرکت تعاونی به منظور اشتغال اعضاء تاسیس شود و در امور مربوط به تولیدات کشاورزی، دامداری، پرورش و صید ماهی، صنعتی، معدنی، توسعه عمران شهری روستایی و عشایری، احداث مسکن، تولیدات فرهنگی ونظایر اینها فعالیت کند، نوع آن تولیدی خواهد بود.

ثبت شرکت تعاونی تولیدی

ثبت شرکت تعاونی توزیعی

درصورتی ثبت شرکت تعاونی به منظور تامین نیازمندیهای مشترک اعضاء تاسیس شود و در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن، خدمات مربوط به اداره مجتمع های مسکونی، خدماتی صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره ای، اشتغال و سایر زمینه ها برای اعضاء فعالیت کند، توزیعی خواهد بود.

ثبت شرکت تعاونی توزیعی

ثبت شرکت تعاونی تولید توزیعی

درصورتی که تعاونی بخواهد به هر دو نوع فعالیت بپردازد نوع شرکت تولیدی توزیعی خواهد بود، در هر حال باید در جای خالی بر حسب، مورد عبارت تولیدی یا توزیعی و یا تولیدی توزیعی درج شود.

بدیهی است هر تعاونی وقتی تشکیل و ثبت می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و چنانچه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد، در تابلوها و سربرگهای شرکتهای تعاونی ذکر عنوان «تعاونی» ضروری است و باید بطور خوانا قید شود.

ثبت شرکت تعاونی تولید توزیعی

مدارک ثبت شرکت تعاونی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های تعاونی:

 • تنظیم صورتجلسه تشکیل مجمع عمومی موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسان ومدیر عامل شرکت
 • اساسنامه مصوب مجمع عمومی
 • درخواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
 • موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه

مدارک ثبت شرکت تعاونی

مدارک هیئت مؤسس ثبت شرکت تعاونی

 • الف) برگ عدم سوء پیشینه
 • ب) تصویر شناسنامه و مدارک تحصیلی
 • ج) گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت

تذکر: کارکنان رسمی و پیمانی دولت با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معافند.

اداره تعاون پس از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهادی در مدت 5 روز، نظر مثبت یا منفی خود را به هیات مؤسس اعلام و در صورت موافقت نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرم‌های مورد نیاز را در اختیار نماینده هیات موسس قرار خواهد داد.

مدارک هیئت مؤسس ثبت شرکت تعاونی

شرایط عضویت در شرکت تعاونی

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی به شرح ذیل می باشد :

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر
 3. خرید حداقل سهام در اساسنامه
 4. عدم عضویت در شرکت‌های تعاونی مشابه
 5. نوشتن درخواست برای عضو شدن در تعاونی
 6. نوشتن تعهدنامه برای رعایت قوانین و مقررات تعاونی

شرایط عضویت در شرکت تعاونی

مدارک عضویت در شرکت تعاونی

مدارک لازم برای عضویت در شرکت های تعاونی :

 • کپی شناسنامه و کارت ملی هیئت مؤسس و کلیه سهامداران
 • کپی مدارک تحصیلی هیئت مؤسس (دو نفر عضوی که از مدرک آنها استفاده می شود باید گواهی نمایند که از مدرک آنها در شرکت دیگری استفاده نشده است.)
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت هیئت مؤسس
 • گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مؤسس
 • امضاء اساسنامه و فرمهای مربوطه
 • مجوز ثبت شرکت تجاری از اداره تعاون

مدارک عضویت در شرکت تعاونی

اقدامات بعد از اخذ موافقت هیئت موسس

اقدامات لازم بعد از اخذ موافقت هیئت مؤسس برای ثبت شرکت تعاونی :

 1. افتتاح حساب به نام «تعاونی در شرف تأسیس» در بانک توسعه تعاون و یا حسابی که توسط بانک توسعه تعاون در یکی از بانکها تعیین می‌گردد.
 2. دعوت از افراد واجد شرایط عضویت ضمن اعلام خلاصه‌ای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التأدیه هر یک از اعضاء و ذکر نحوه صدور آگهی‌های بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 3. بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت در شرکت تعاونی و دریافت گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آنها و صدور برگ اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی
 4. دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط (در صورت نیاز به مجوز فعالیت) به نام اعضای هیات موسس تعاونی در شرف تأسیس
 5. انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی با رعایت فاصله زمانی حداقل 20 روز و حداکثر 40 روز از تاریخ انتشار آگهی دعوت با تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی
 6. ثبت نام نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی
 7. ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به منظور درخواست از اداره تعاون جهت معرفی ناظر در اولین جلسه مجمع عمومی عادی
 8. ارزیابی آورده‌های غیر نقدی داوطلبان عضویت که متناسب و مورد نیاز طرح باشد، توسط کارشناس رسمی دادگستری و با انجام تشریفات قانونی لازم
 9. تدوین اساسنامه پیشنهادی شرکت تعاونی

تذکر 1 : کسانی که داوطلب عضویت در هئیت مدیره یا بازرسی تعاونی‌ها هستند، علاوه بر شرایط قانونی عضویت در تعاونی باید مدارک مورد نیاز را بر اساس دستورالعمل انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی‌ها حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی به منظور بررسی شرایط احراز به هیات مؤسس تحویل نمایند.

تذکر 2 : هیچ یک از کارکنان دولت نمیتوانند تصدی هیات مدیره و مدیر عاملی شرکت‌های تعاونی را بپذیرند، مگر در تعاونی‌های خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آن شاغل باشند، کارکنان بازنشسته مشمول این بند نمی‌شوند.

هئیت مدیره شرکت تعاونی در اولین جلسه خود رئیس، نایب رئیس، منشی، مدیر عامل و صاحبان امضای مجاز را انتخاب و به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت می‌دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را انجام دهد.

اعضای هئیت مدیره بازرس یا بازرسان و مدیر عامل قبل از ثبت شرکت تعاونی موظف به طی کردن دوره‌های آموزشی مربوط خواهند بود.

هیئت مدیره باید جهت تکمیل پرونده، فهرست اسامی و مشخصات اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، بازرس یا بازرسان و کلیه اعضاء را تنظیم کرده و به اداره تعاون تحویل دهد.

اقدامات بعد از اخذ موافقت هیئت موسس

شرایط ثبت شرکت تعاونی

مدارک لازم ظرف مدت 5 روز از طریق اداره تعاون به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال می‌شود. اداره تعاون پس از انجام اقدامات اداره ثبت شرکت‌ها و صدور آگهی تاسیس شركت، نسبت به صدور پروانه تأسیس شرکت تعاونی اقدام خواهد نمود.

در هر حال نظارت، حسابرسی و رسیدگی به شکایات و سایر اقدامات پس از تشکیل شرکت تعاونی به عهده اداره تعاون خواهد بود.

شرایط ثبت شرکت تعاونی

اساسنامه شرکت تعاونی

در شرکت‌های تعاونی هیات مدیره باید از هر کدام از مدارک زیر سه نسخه تهیه کند:

 • دعوتنامه تشكیل اولین مجمع عمومی عادی
 • صورت‌جلسه تصمیمات گرفته شده در اولین مجمع عمومی عادی
 • نام افرادی كه برای انجام امور مالی شركت تعاونی دارای امضای مجاز هستند.
 • اساسنامه شرکت تعاونی كه به وسیله مجمع عمومی عادی تصویب شده است.
 • فهرست اسم و مشخصات اعضاء هیئت مدیره، بازرسان و مدیرعامل شركت تعاونی
 • فهرست اسامی و اعضایی كه در اولین جلسه مجمع عمومی عادی شركت داشته اند.
 • صورت‌جلسه هیئت مدیره (رئیس، نائب رئیس، منشی هیئت مدیره و مدیرعامل)
 • موافقت نامه وزارت تعاون ( اداره كل تعاون استان یا اداره تعاون شهرستان) كه برای تشكیل تعاونی صادر شده.
 • برگ رسید صندوق تعاون یا بانک كه نشان دهد سرمایه پیش بینی شده برای ثبت شركت تعاونی به حساب بانک یا صندوق واریز شده است.
 • اجازه ثبت شرکت تعاونی از وزارت تعاون پس از بررسی و تائید مدارک

اساسنامه شرکت تعاونی

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

بالاترین مرجع تصمیم ‌گیری و نظارت در امور شركت‌های تعاونی مجامع عمومی هستند كه از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار به صورت عادی و فوق‌العاده تشكیل شده و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم تنها دارای یك رأی است.

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تعاونی

مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به تقاضای كتبی حداقل یك سوم اعضای تعاونی و یا اكثریت مطلق اعضا هیات‌مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا كل مجمع تشكیل می‌شود. در تعاونی‌های دارای بیش از پانصد نفر عضو در صورتی كه بار اول مجمع با دو سوم اعضا تشكیل نشود بار دوم با نصف به علاوه یك رسمیت خواهد داشت.

در صورت عدم تشكیل مجمع عمومی فوق‌العاده توسط هیات مدیره ظرف مدت حداكثر یك ماه وزارت تعاون اقدام به این كار می‌نماید. وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده، تغییر در مواد اساسنامه شرکت تعاونی (درحدود قانون)، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیات مدیره و ادغام یا انحلال شرکت تعاونی خواهد بود.

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تعاونی

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یك بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیات مدیره تشكیل گردیده و وظایفش به شرح زیر است:

 • سایر گزارش‌های مالی هیئت مدیره
 • انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت ٢ سال
 • رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان
 • تعیین خط مشی و برنامه شرکت تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره و غیره

مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی

هزینه ثبت شرکت تعاونی

هزینه کلی که برای ثبت شرکت تعاونی ، موسسه ثبت فرهنگ دریافت می کند به عوامل متعددی بستگی دارد

این هزینه ها شامل استعلام نام ثبت شرکت شما، دریافت مجوزهای لازم از اداره تعاون، پرداخت و دریافت آگهی روزنامه رسمی، هزینه ثبت و تنظیم صورتجلسات مربوط به اساسنامه ، هزینه مربوط به اداره پست و اقلام اداری و نوشتاری، هزینه مربوط به ورود اطلاعات درون سامانه ثبت شرکت ها و در کل هزینه حق الوکاله موسسه می باشد.

که در این خصوص باید با توجه به کلیه موارد مورد نیاز کارفرما محترم تمامی موارد بررسی شده و هزینه نهایی اعلام گردد.

هزینه ثبت شرکت تعاونی

دانلود نسخه PDF ثبت شرکت تعاونی

برای راحتی شما کاربران گرامی ، نسخه PDF  ثبت شرکت تعاونی را نیز تهیه کرده ایم که به راحتی از لینک زیر می توانید دانلود کنید و سپس مطالعه فرمایید .

نسخه PDF ثبت شرکت تعاونی

دانلود نسخه PDF ثبت شرکت تعاونی

جمع بندی

مسیر ثبت شرکت تعاونی یک مسیر با فراز و نشیب های مختلف و بسیار زیاد می باشد . به همین دلیل بهتر است شما افراد با تجربه ای را کنار خود داشته باشید تا بتوانند شما را در این مسیر همراهی کنند و به درستی برای شما کارها را به سرانجام برسانند.

خانم دهقان مشاور ثبت شرکت تعاونی

از این رو کارشناسان با تجربه ما در خدمت شما هستند. ما مسیر را به خوبی می دانیم و در به شما قول خواهیم داد در اسرع وقت و با بالاترین کیفیت تمامی امور ثبتی شرکت شما را انجام دهیم. جهت دریافت و استعلام دقیق تر و متناسب تر با نوع شرکت خود، جهت هزینه های ثبت شرکت با موسسه ثبت شرکت فرهنگ در تماس باشید.

4.5/5 - (15 امتیاز)
3610

ارسال نظر

 1. admin-avatar
  عاطفه محمدی
  20 شهریور 1402

  ممنون از مطلب مفیدتون برای ثبت شرکت تعاونی

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   29 شهریور 1402

   سلام و درود.

   ممنون از زمانی که برای مطالعه مقاله گذاشتید و نظر مثبتتون.

 2. admin-avatar
  درخشان
  02 بهمن 1401

  سلام . آیا ممکن است فردی سهامدار تعاونی مسکن نباشد ولی عضو تعاونی باشد ؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   04 بهمن 1401

   سلام، لطفا با مشاورین ما در تماس باشید
   02188472277

 3. admin-avatar
  شادمهر معروف
  27 آبان 1401

  ببخشید آیا امکان تبدیل شرکت تعاونی به دیگر شرکتها وجود دارد؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   28 آبان 1401

   سلام، لطفا با مشاورین ما در تماس باشید
   02188472277

 4. admin-avatar
  مازیار بهرامی
  10 آبان 1401

  ببخشید حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تعاونی چقدر است؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   11 آبان 1401

   سلام و درود.
   حداقل سرمایه ثبتی مورد نیاز برای شرکتهای تعاونی مبلغ پنج میلیون ریال معادل پانصد هزار تومان میباشد که این مورد یکی از تفاوتهای شرکتهای تعاونی به نسبت شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود میباشد.

 5. admin-avatar
  فاطمه بحرالعلوم
  06 آبان 1401

  سلام و سپاس از مطلب مفیدتان، ببخشید آیا قوانین ثبت شرکت تعاونی در شهرهای مختلف متفاوت است؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   08 آبان 1401

   سلام و درود.
   خیر،قوانین اداره ثبت شرکتها در تمامی استانها بابت قالبهای مختلف شرکت با هم یکسان است.

 6. admin-avatar
  اکرم سلطانی
  18 اردیبهشت 1401

  با سلام، آیا شرکت تعاونی تولیدی، میتواند توزیع هم انجام دهد؟ اگر مشکلی ندارد شرایط موسسین شرکت تعاونی به چه صورت است؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   18 اردیبهشت 1401

   سلام و درود.
   شرکتهای سهامی عام شرکتهایی هستند که سرمایه آنها که حداقل پنج میلیون ریال هست به قطعات سهام تقسیم شدند و مسئولیت صاحبان سهام،محدود به مبلغ اسمی سهام هر شخص است و قسمتی از سرمایه این شرکتها از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین میشود که این موضوع فقط در شرکتهای سهامی عام صدقیت داره.این موضوع حائز اهمیت هست که موسسین باید حداقل ۲۰درصد سرمایه شرکت رو تعهد کنند و‌حداقل ۳۵درصد مبلغ تعهد شده رو به حساب شرکت در شرف تاسیس سپرده کنند و‌احتیاج به طرح اعلامیه پذیره نویسی هست که باید کلیه موسسین امضا کرده باشند.
   شرکتهای تعاونی رو میشه از نظر نوع فعالیت به دو دسته شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی توزیع تقسیم کرد که هرکدام تعریف مجزایی دارند و قابلیت تبدیل به یکدیگر رو ندارند.شرکتهای تعاونی توزیع در امور بربوط به تهیه و توزیع کالا،مسکن،خدمات و به عنوان کلی سایر نیازمندیها فعالیت میکنند و شرکتهای تعاونی تولید به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی،دامداری،دامپروری،پرورش و صید ماهی و … به ثبت میرسند.

 7. admin-avatar
  عسگری
  03 شهریور 1400

  سلام،
  برای ثبت شرکتهای تعاونی سرمایه گذاری حداقل باید جقدر سرمایه داشته باشیم ؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   18 اردیبهشت 1401

   سلام و درود
   برای ثبت شرکتهای تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه 1.000.000.000 ریال تعیین می‌گردد.