آگهی دعوت مجمع

آگهی دعوت مجمع

آگهی دعوت مجمع : شرکت های تجاری بخش بسیار مهمی از دنیای تجارت را تشکیل میدهند که به همین دلیل تصمیم گیری در رابطه با امور این شرکت ها نیازمند به تصمیمات خاصی در قالب مجامع عمومی میباشد. در قانون تجارت تصمیم گیری در رابطه با امور شرکت های تجاری از بدو تاسیس تا انحلال شرکت بر عهده مجامع عمومی میباشد که در این مقاله قرار است با مجامع عمومی به صورت کامل آشنا شوید و سپس به صورت تخصصی آگهی دعوت مجمع را مورد بررسی قرار دهیم. این مقاله کاربردی را به هیچ عنوان از دست ندهید.

خانوم شهبازی مشاور آگهی دعوت مجمع

مجمع عمومی چیست؟

بدون شک هر اجتماعی از اشخاص نیازمند به ارکانی برای اداره و تصمیم گیری هستند که مجمع عمومی محلی است که سهامداران شرکت میتوانند در آن برای تصمیم گیری شرکت کنند.

در شرکت های سهامی طبق قانون تجارت برای تصمیم گیری در رابطه با امور شرکت مجامع عمومی تشکیل میشوند که این مجامع بر حسب نوعی که دارند در آن سهامداران شرکت در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و یا کاهش و افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری میکنند.

طبق قانون تجارت مجامع عمومی شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی یا سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده میباشند که هر یک از این مجامع اختیارات مخصوص به خود را دارند که در ادامه به بررسی هر یک از این مجامع عمومی میپردازیم و با نحوه انتشار آگهی دعوت مجمع آشنا خواهیم شد.

مجمع عمومی چیست؟

لازم به ذکر است که طبق قانون تشکیل مجامع عمومی در شرکت سهامی عام اجباری میباشد و لزومی به تشکیل مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص نیست، البته تشکیل مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص بلامانع است و تشکیل آن وابسته به نظر موسسین شرکت میباشد.

مجمع عمومی موسس

مجمع عمومی موسس به نوعی تکمیل کننده تشکیل شرکت است و با انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی موسس و پایان آن، شرکت تشکیل میشود.

مجمع عمومی موسس برای مدت محدود تشکیل میشود و تشکیل آن فقط قبل از ثبت شرکت تجاری ممکن میباشد زیرا پایان کار این مجمع به معنای تشکیل شرکت تجاری میباشد.

وظیفه دعوت و انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی موسس به عهده موسسین شرکت میباشد که باید حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان مهلت پذیره نویسی یا مدت تمدید، مجمع عمومی موسس را دعوت کنند.

موسسین شرکت سهامی عام باید پذیره نویسان شرکت را به وسیله روزنامه ای که در طرح اعلامیه پذیره نویسی تعیین کرده اند، دعوت کنند زیرا در دعوت اول حضور حداقل موسسین و پذیره نویسان که نصف سرمایه شرکت را دارا میباشند، برای تشکیل شرکت در مجمع عمومی موسس الزامی است و فاصله انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی موسس تا تشکیل آن حداقل 10 و حداکثر 40 روز میباشد.

از وظایف مجمع عمومی موسس، رسیدگی و تصویب گزارش موسسین شرکت، تایید پذیره نویسی برای همه سهام شرکت و تادیه مبالغ، تصویب طرح اساسنامه و در صورت نیاز اصلاح آن، انتخاب اولین مدیران و بازرسان میباشد.

مجمع عمومی موسس

همچنین تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که قرار است هرگونه آگهی دعوت مجمع برای تشکیل مجمع عمومی عادی به وسیله آن شود، به عهده مجمع عمومی موسس میباشد.

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده به امور مهم و حیاتی شرکت سهامی رسیدگی میکند. این امکان وجود دارد که مجمع عمومی فوق العاده در طول حیات شرکت برای یکبار تشکیل نشود. تشکیل مجمع عمومی فوق العاده از زمان تشکیل تا انحلال شرکت ممکن است.

همانطور که گفته شد، مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به امور مهم و حیاتی شرکت تشکیل میشود که بعضی از این امور شامل تغییر در اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه شرکت، تبدیل سهام بی نام به با نام یا بالعکس، تصمیم گیری در خصوص انحلال پیش از موعد شرکت، تعیین مدیر تصفیه در صورت تصویب انحلال شرکت، تبدیل نوع شرکت سهامی خاص به عام و … میباشد.

مجمع عمومی فوق العاده

تصمیم گیری در خصوص موارد فوق بر عهده مجمع عمومی فوق العاده میباشد و این تصمیمات در صورتی تصویب میشوند که دو سوم آرای حاضر در جلسه را به خود اختصاص بدهند.

مجمع عمومی عادی یا سالیانه

به صورت ساده، تصمیم گیری در کلیه اموری که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی فوق العاده نباشد، بر عهده مجمع عمومی عادی است.

به مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته میشود زیرا از طریق انتشار آگهی دعوت مجمع این مجمع باید یکبار به صورت سالیانه در موعدی که اساسنامه تعیین کرده است، تشکیل شود.

در حالت کلی مجمع عمومی عادی وظیفه دارد تا در خصوص انتخاب و یا عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی شرکت تشکیل شود.

مجمع عمومی عادی یا سالیانه

لازم به ذکر است که انتخاب اولین مدیران و اولین بازرسان شرکت بر عهده مجمع عمومی موسس میباشد و مجمع عمومی عادی وظیف دارد تا مدیران و بازرسان آتی شرکت را انتخاب کند و یا آن ها را عزل کند.

طبق قانون در کلیه موارد برای آگهی دعوت مجمع عمومی عادی برای سهامداران باید از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میشوند، به عمل آید.

هیئت مدیره شرکت مسئول دعوت مجمع عمومی عادی به صورت سالیانه در موعد مقرر در اساسنامه میباشند که در صورتی هیئت مدیره اقدام به دعوت نکنند، این مسئولیت به عهده بازرسان شرکت است.

اگر در اولین دعوت مجمع عمومی عادی، تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد در دعوت دوم مجمع عمومی عادی با هر تعداد حاضران تشکیل خواهد شد.

لازم به ذکر است برای انتشار آگهی دعوت مجمع، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی تا دو نوبت دعوت میشوند اما مجمع عمومی موسس تا 3 نوبت دعوت خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص مجامع عمومی و حدود صلاحیت آن ها در خصوص امور شرکت، شما میتوانید همین حالا با موسسه ثبت شرکت فرهنگ تماس بگیرید تا از خدمات مشاوره کارشناس مجامع عمومی شرکت های تجاری بهره مند شوید.

آگهی دعوت مجمع عمومی در کجا منتشر میشود؟

برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران شرکت، قانون گذار روزنامه کثیرالانتشاری را پیش بینی است که باید آگهی دعوت مجامع عمومی و سایر آگهی ها در آن منتشر شود.

روزنامه کثیرالانتشار برای اولین بار در اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی عام مشخص میشود که آگهی دعوت مجمع عمومی موسس از طریق آن به عمل می آید.

در شرکت سهامی خاص نیز روزنامه کثیرالانتشار به وسیله صورت جلسه ثبت شرکت سهامی خاص تعیین میشود که آگهی های شرکت باید از طریق آن منتشر شود.

یکی از وظایف مجمع عمومی عادی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی دعوت مجمع میباشد که این مجمع میتواند به صورت سالیانه در صورت نیاز روزنامه کثیرالانتشاری را برای اطلاعیه های مربوط به شرکت، تعین کند.

آگهی دعوت مجمع عمومی در کجا منتشر میشود؟

البته باید در نظر داشت که عدم تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای به وسیله مجمع عمومی عادی به معنای بقای روزنامه تعیین شده قبلی میباشد.

لازم به ذکر است در صورتی تمامی سهامداران در مجمع حضور داشته باشند، نیازی به انتشار آگهی دعوت مجمع نخواهد بود.

هزینه انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار

منظور از روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای میباشد که به صورت رایج منتشر شده و در سطح کشور به صورت گسترده توزیع میشود. برای مثال روزنامه همشهری و روزنامه اطلاعات از جمله روزنامه های کثیرالانتشار به حساب می آیند.

برای هزینه انتشار آگهی دعوت مجمع در روزنامه کثیرالانتشار نمیتوان مبلغ مشخصی را تعیین کرد زیرا میزان مبلغ انتشار آگهی شما به موارد مختلفی بستگی دارد. برای مثال هر چه موضوع و تعداد خطوط آگهی شما بیشتر باشد، هزینه انتشار آگهی بیشتر میشود.

روزنامه های کثیرالانتشار هزینه های متفاوتی دارند و یکی از عوامل تعیین کننده هزینه انتشار آگهی دعوت شما؛ تعیین روزنامه کثیرالانتشار است که شما میتوانید با انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار ارزان قیمت تر، هزینه های خود را مدیریت کنید.

هزینه انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار

برای اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه انتشار آگهی در انواع روزنامه های کثیرالانتشار شما میتوانید از طریق یک ثبت خوب فرهنگ است، اقدام کنید و با کارشناسان ما تماس بگیرید تا هزینه دقیق انتشار آگهی در سال 1402 را به شما بگویند.

اشتباه در متن آگهی دعوت مجمع عمومی

انسان جایز الخطا است و ممکن است در تنظیم متن آگهی دعوت اشتباهی رخ بدهد اما این اشتباه پایان کار شما نخواهد بود. شما میتوانید آگهی اصلاحی دعوت مجمع را تا حداقل یک روز قبل از تشکیل مجمع به چاپ برسانید.

اگرچه در تنظیم آگهی دعوت مجمع باید کاملا دقت کنید زیرا اشتباه در متن آگهی آن باعث رد آگهی توسط اداره ثبت شرکت ها میشود و شما متحمل هزینه و اتلاف زمان خواهید شد. بنابراین برای تنظیم آگهی دعوت از طریق کارشناسان خبره اقدام کنید.

پیشنهاد میشود تنها به شرط داشتن تخصص و دانش کافی اگهی دعوت را تنظیم کنید زیرا در غیر این صورت علاوه بر اتلاف زمان، شرکت شما مشمول هزینه های اضافی خواهد شد.

خانوم شهبازی مشاور آگهی دعوت مجمع

مجامع عمومی از ارکان شرکت سهامی میباشند که در تصمیم گیری در خصوص امور مهم شرکت بیشترین نقش را ایفا میکنند و از این نظر اهمیت بسیار بالایی دارند. در این مقاله با انواع مجامع عمومی و نحوه انتشار آگهی دعوت به صورت جامع و کامل آشنا شدید. تنظیم آگهی دعوت نیازمند به دانش و تخصص بسیار بالایی میباشد و در صورت عدم توجه به این نکته شرکت شما دچار اتلاف وقت و صرف هزینه های اضافی خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر در خصوص مجامع عمومی شما میتوانید به صورت مستقیم با کارشناس تنظیم آگهی دعوت مجمع تماس بگیرید.

5/5 - (9 امتیاز)
418

ارسال نظر

 1. admin-avatar
  محمود دستگردی
  09 خرداد 1402

  برای آگهی دعوت محمع باید از روزنامه رسمی استفاده کنیم یا کثیرالانتشار؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   10 خرداد 1402

   سلام و درود.

   متن آگهی دعوت بر اساس تغییراتی که میخواهد در شرکت اتفاق بیفتد باید در روزنامه کثیرالانتشاری که در اساسنامه شرکت ذکر شده چاپ شود.

 2. admin-avatar
  بردیا سعیدی
  02 خرداد 1402

  ممنون از مطلب خوبتون در رابطه با آگهی دعوت مجمع

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   06 خرداد 1402

   سلام و درود.

   ممنون از زمانی که برای مطالعه مقاله گذاشتید.

 3. admin-avatar
  محمد بشیر
  28 فروردین 1402

  اگر اعضای هیئت مدیره نسبت به آگهی دعوت مجمع در روزنامه بی تفاوت باشند، میتوان آنها را تعویض کرد؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   28 فروردین 1402

   سلام و درود.

   خیر،نمیتوان با درج آگهی دعوت در روزنامه کثیرالانتشار سهم فردی را در شرکت جابجا کرد یا فرد غایب را از شرکت خارج کرد.ولی با استناد به آگهی دعوت امکان تعیین سمت اعضای هیئت مدیره وجود دارد.

 4. admin-avatar
  آراز صادقی
  23 فروردین 1402

  هزینه چاپ آگهی دعوت مجمع در روزنامه همشهری چقدر است؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   26 فروردین 1402

   سلام و درود.

   هزینه چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار با توجه به تعداد کلمه و خط(حجم مورد نیاز برای چاپ در روزنامه) برای چاپ در روزنامه و انواع مختلف روزنامه کثیرالانتشار متفاوت است.

 5. admin-avatar
  مهراوه شریفی
  21 فروردین 1402

  ممنون از مطلب خوبتون در رابطه با آگهی دعوت مجمع

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   22 فروردین 1402

   سلام و درود.

   ممنون از نگاه مثبتتون

 6. admin-avatar
  تینا ثابت
  20 فروردین 1402

  سلام، ارزانترین روزنامه برای انتشار آگهی دعوت مجمع کدام روزنامه است؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   22 فروردین 1402

   سلام و درود.

   آکهی دعوت باید دقیقاٌ در روزنامه کثیرالانتشاری چاپ شود که در اساسنامه شرکت قید شده و شما نمیتونید در اساسنامه شرکت یک روزنامه کثیرالانتشار را انتخاب کرده باشید و در زمان آگهی دعوت در روزنامه دیگه ای چاپ کنید.معمولاٌ روزنامه ابرار جزو روزنامه های ارزان قیمت میباشد.