ورود و خروج اعضاء در شرکت

ورود و خروج اعضاء در شرکت

ورود و خروج اعضاء در شرکتها اگر چه در اصطلاح عامیانه شاید یک معنی را به شنونده القا نماید اما از لحاظ ثبتی می تواند معناهای مختلفی را برای شرکتهای مختلف داشته باشد،در این مطلب سعی می شود این معناها را تشریح نماییم.
به طور کلی ورود و خروج اعضاء به دو نوع متفاوت تقسیم می شود ،اول اینکه منظور از آن ورود و خروج شرکاء یا سهامداران شرکت باشد و دوم اینکه منظور ورود و خروج هیئت مدیره می باشد. ابتدا ورود و خروج شرکاء یا سهامداران شرکت را تشریح می نماییم .

ورود و خروج اعضاء در شرکتهای با مسئولیت محدود

در شرکتهای با مسئولیت محدود ورود و خروج شرکاء به دو صورت امکان پذیر است :

الف ) ورود و خروج از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه: در این مورد می بایست نسبت به تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه اقدام نموده و با مراجعه به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی نسبت به اخذ صلح نامه اقدام نمود ،اخذ صلح نامه منوط به استعلام هایی که توسط دفترخانه از اداره ثبت شرکتها و دارایی مربوطه انجام می پذیرد می باشد.

پس از اخذ صلح نامه مذکور از دفترخانه می توان نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نمود.
ب) ورود و خروج شریک از طریق صورتجلسات افزایش و کاهش سرمایه : در این مورد می توان ابتدا در صورتجلسه افزایش سرمایه شخص جدید را جزو شرکاء کرد و سپس در صورتجلسه کاهش سرمایه نسبت به خروج شریک اقدام نمود.

در این گونه از ورود و خروج شریک نیاز به مراجعه و یا استعلام از دارایی نمی باشد.

ورود و خروج شریک در موسسات غیر تجاری :

با توجه به اینکه نوع سرمایه در موسسات همانند شرکتهای مسئولیت محدود می باشد (سرمایه نقدی ) پس موارد مربوط به ورود و خروج شریک در وسسات دقیقا همانند شرکتهای با مسئولیت محدود می باشد.

ورود و خروج شریک در شرکتهای سهامی خاص :

در مورد شرکتهاس سهامی خاص مقوله ورود و خروج با دو نوع اول متفاوت است زیرا در این شرکتها اگرچه ورود شریک همراه با افزایش سرمایه امکان پذیر است اما خروج شریک و کاهش سرمایه وجود ندارد به همین منظور بهترین و تنها راه برای ورود و خروج سهامداران شرکتهای سهامی خاص نقل و انتقال سهام می باشد.

نقل و انتقال سهام شرکت :

در شرکتهای سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا می بایست صورتجلسه نقل و انتقال سهام را تنظیم نمائد و سپس نسبت به اخذ مفاصا حساب از دارایی که پرونده مالیاتی شرکت در آن قرار دارد اقدام نمود.

  • برای اخذ مفاصا حساب از دارایی می بایست 4 درصد از سرمایه ای که انتقال می یابد را به اداره مالیات پرداخت نمود.
  • پس از اخذ مفاصا حساب دارایی می توان نسبت به ثبت صورتجلسه مذکور در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نمود.
  • اما در مورد ورود و خروج اعضاء هیئت مدیره نیز می بایست بطور جداگانه برای هر نوع شرکت توضیحاتی ارائه نماییم .

ورود و خروج هیئت مدیره در شرکتهای مسئولیت محدود :

در این نوع شرکتها با توجه به اینکه طبق اساسنامه آنها و قانون تجارت اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل می توانند خارج از شرکاء نیز باشند انتخاب و تعیین سمت آنها بسیار راحت تر از شرکتهای سهامی است.
برای انتخاب مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره ی جدید تنها تنظیم و ثبت یک صورتجلسه ی عادی یا هیئت مدیره کافی است.

ورود و خروج هیئت مدیره در موسسات غیر تجاری :

با توجه به تشابهات زیاد موسسات به شرکتهای مسئولیت محدود تمامی موارد مربوط به این بحث با این نوع شرکتها یکسان است.

ورود و خروج هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص :

با توجه به ماده 33 اساسنامه شرکتهای سهامی خاص که در آن قید شده هر یک از اعضاء هیئت مدیره می بایست حداقل دارای یک سهم از سهام شرکت باشد پس برای انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره در صورتجلسات عادی و یا هیئت مدیره شرکت به این نکته مهم توجه داشت.
نکته : تنها مدیرعامل است که در شرکتهای سهامی خاص می تواند خارج از سهامداران انتخاب شود.
در این مقاله سعی شد تا موارد مربوط به ورود و خروج اعضاء در 3 نوع شخصیت حقوقی مهم شامل شرکتهای با مسئولیت محدود ، سهامی خاص و موسسات غیرتجاری تشریح گردد ،امید است مطالب ذکر شده کمکی به تصمیم شما برای تغییرات در شرکتتان کرده باشد.
برای پاسخ به هرگونه سوال خود در زمینه ثبت شرکت و تغییرات شرکت مورد نظرتان کافی است با ثبت فرهنگ تماس حال فرمایید.

608

ارسال نظر