تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت

تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت

تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت : وقتی که صحبت از تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت های تجاری میشود، بسیاری نمیدانند که برای تمدید باید چه مراحلی را پشت سر گذاشت. تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت برای تمامی شرکت های تجاری اتفاق میوفتد، البته تمدید بازرسین شرکت تنها ویژه شرکت سهامی خاص است. به هرحال در این مقاله هر آن اطلاعاتی که برای تمدید کردن اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت نیاز است را به شما خواهیم گفت پس به هیچ عنوان این مقاله را از دست ندهید زیرا دانستن نکات آن برای تمامی موسسین شرکت های تجاری اجباری است.

خانوم شهبازی مشاور تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت

طبق قانون تجارت 8 نوع شرکت تجاری در ایران قابلیت ثبت دارند که از این 8 نوع شرکت تجاری تنها 2 شرکت تجاری میباشند که با استقبال بسیار زیادی مواجه شده اند.

شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص از پر تقاضا ترین شرکت های تجاری در ایران هستند که یکی از چالش های این دو شرکت تمدید هیات مدیره و بازرسین شرکت میباشد.

البته تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود متفاوت است زیرا طبق قانون وجود بازرسین تنها در شرکت سهامی خاص الزامی است.

برای ثبت شرکت سهامی خاص به حداقل 3 شریک و 2 بازرس نیاز میباشد، بنابراین اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل باید 5 نفر باشد که از ترکیب 3 شریک و 2 بازرس هستند.

در شرکت با مسئولیت محدود اما برای ثبت شرکت به حداقل 2 شریک نیاز است، که در نتیجه تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود حداقل 2 نفر میباشد.

راهنمای تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت

تمدید اعضا هیئت مدیره شرکت

طبق قانون اعضای هیئت مدیره شرکت های تجاری قابل تغییر و تمدید هستند، در نتیجه الزاما نباید اعضای هیئت مدیره شرکت همیشه ثابت باشند و میتوان آن ها را تغییر داد و یا مدت زمان حضور آن ها را تمدید کرد.

بنابراین تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت یکی از مواردی است که تمامی شرکت های تجاری به آن برخورد میکنند و باید مطابق با قانون برای تمدید اعضای هیئت مدیره خود اقدام کنند.

شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود محبوب ترین نوع شرکت تجاری برای ثبت در ایران هستند که سالانه ثبت این دو شرکت تجاری بسیار درخواست میشود.

مطابق با قانون برای تمدید هیات مدیره و بازرسین شرکت باید اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود از میان شرکا انتخاب شوند.

برای تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت سهامی خاص باید تعداد شرکای شرکت حداقل 3 نفر و تعداد بازرسین شرکت باید 2 نفر باشند. در شرکت با مسئولیت محدود نیز اعضای هیئت مدیره حداقل 2 نفر هستند.

برای اعضای هیئت مدیره شرکت تجاری هیچ محدودیتی نیست و هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی میتوانند در قامت اعضای هیئت مدیره شرکت باشند. تنها تفاوت شخص حقیقی و شخص حقوقی برای اعضای هیئت مدیره شرکت در این است که اگر شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد باید یک شخص حقیقی را برای انجام وظایف خود به هیئت مدیره معرفی کند.

بنابراین تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت هم شامل اشخاص حقیقی و هم شامل اشخاص حقوقی میشود و تمامی شرکت های تجاری علی الخصوص شرکت سهامی خاص و در گام بعد شرکت با مسئولیت محدود باید روند قانونی تمدید هیات مدیره و بازرسین شرکت را طی کنند.

هیئت مدیره شرکت های تجاری از میان سهام داران شرکت و افرادی که در مدیریت شرکت تجاری ماهر هستند، انتخاب میشوند بنابراین پس از مدتی ممکن است که تصمیم به تغییر و یا تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت بگیرید.

نکته بسیار مهم در شرکت های سهامی خاص که باید رعایت شود تمدید هیات مدیره و بازرسین شرکت میباشد زیرا  در شرکت سهامی خاص اعضای هیئت مدیره تنها دو سال میتوانند در قامت عضو هیئت مدیره باشند و پس از باید تغییر کنند و یا مدت زمان حضور آن ها تمدید شود.

پس از انقضای مدت زمان 2 ساله اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص شما باید انتخاب کنید که آیا تمایل به تغییر اعضای هیئت مدیره شرکت خود دارید و یا قصد تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت را دارید، زیرا در هر صورت باید تصمیمی بگیرید که ضد منافع شرکت شما نباشد.

بهترین روش برای تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت شرکت، انجام آن از طریق موسسات خدماتی میباشد تا با خیال راحت ثبت شرکت و تمامی امور شرکت تجاری تان زیر نظر بهترین کارشناسان انجام شود.

تمدید اعضا هیئت مدیره شرکت

موسسه ثبت شرکت فرهنگ پر آوازه ترین موسسه ثبت شرکت تجاری در ایران میباشد که شما میتوانید تمامی فرایند تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت خود را از طریق موسسه ثبت شرکت فرهنگ انجام دهید.

تمدید بازرسین شرکت

در تمامی شرکت های تجاری امکان تغییر و تمدید اعضای هیئت مدیره وجود دارد اما تمدید و تغییر بازرسین شرکت تنها مربوط به شرکت سهامی خاص میباشد.

همانطور که اشاره شد در شرکت سهامی خاص وجود حداقل 3 شریک و 2 بازرس برای ثبت شرکت اجباری است. طبق قانون تمدید هیات مدیره و بازرسین شرکت سهامی به صورت 2 و 1 ساله میباشد.

به این صورت که در شرکت سهامی خاص طبق قانون اعضای هیئت مدیره برای 2 سال در سمت خود باقی می مانند و پس از 2 سال با توجه به منافع شرکت باید برای تمدید و یا تغییر اعضای هیئت مدیره اقدام کرد.

نحوه تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت سهامی خاص برای بازرسین شرکت به این صورت میباشد که 2 بازرس شرکت برای 1 سال در سمت خود باقی هستند و پس از 1 سال با توجه به منافع شرکت باید برای تغییر و تمدید بازرسین شرکت اقدام کرد.

تمدید بازرسین شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تمدید هیئت مدیره و بازرسین

تمدید هیات مدیره و بازرسین شرکت از مباحثی است که تمامی شرکت های تجاری علی الخصوص شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود با آن مواجه میشوند.

اولین گام برای تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت تهیه مدارک لازم برای این کار است که در ادامه تمامی مدارک لازم را برای شما شرح داده ایم.

 • نسخه های صورت جلسه تمدید اعضا را آماده کنید.
 • کلیه اعضای حاضر در جلسه باید صورت جلسه را تایید و امضا کنند.
 • باید مدارک عدم سو پیشینه اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت را ارائه بدهید.
 • باید مدارک شناسایی و تحصیلی هیئت مدیره و بازرسین شرکت را ارائه دهید.
 • باید تمامی مدارک ثبتی شرکت را ارائه دهید.
 • کپی پرداخت و دریافت آگهی روزنامه رسمی شرکت را باید ارائه دهید.
 • کپی آگهی آخرین ثبت تغییرات شرکت را باید ارائه دهید.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید هیئت مدیره و بازرسین

با تهیه مدارک بالا شما میتوانید به سادگی برای تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت خود اقدام کنید اما قبل از آن باید به نکات کلیدی که در ادامه برای تمدید اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت ضروری میباشد، آشنا شوید.

نکات کلیدی در تمدید هیات مدیره و بازرسین

انجام تمامی کارهای مربوط به ثبت و همچنین امور شرکت های تجاری نکات کلیدی دارد که توجه و در نظر گرفتن آن ها بسیار ضروری است.

اگر میخواهید در زمان تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت خود دچار مشکلات حقوقی مختلف نشوید باید تمامی نکاتی که در ادامه قرار است به آن ها بپردازیم را رعایت کنید تا بتوانید فرایند تمدید اعضای هیئت مدیره شرکت خود را به بهترین نحوه انجام دهید.

در تهیه مدارک برای تمدید هیات مدیره و بازرسین شرکت باید به موارد زیر دقت کنید زیرا در غیر این صورت مدارک شما دارای اعتبار نمیباشند:

 • صورت جلسه تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت باید توسط تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت امضا شود. توجه کنید که اسامی کامل آن ها باید در صورت جلسه عنوان شود.
 • صورت جلسه ای امضا میشود، تنها 3 روز دارای اعتبار است و باید هر چه سریعتر برای تمدید اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت خود اقدام کنید.
 • برای تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت باید جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورت جلسه در آن تمدید و امضا شود.
 • طبق ماده 99 قانون تجارت تنها کسانی میتوانند وارد جلسه مجمع عمومی فوق العاده شوند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند پس حتما هر کسی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده است باید با ارائه ورقه سهم خود، ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.

نکات کلیدی در تمدید هیات مدیره و بازرسین

پس از اینکه مدارک مورد نیاز برای تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت را تهیه و تمامی نکات طلایی عنوان شده را رعایت کردید، اکنون نوبت آن است تا برای تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت خود اقدام کنید.

ابتدا باید وارد سامانه اداره ثبت شرکت ها شوید و اطلاعات مورد نیاز برای تمدید هیات مدیره و بازرسین شرکت را تکمیل کنید. در گام بعد باید مدارک مورد نیاز را در سامانه بارگذاری کنید و منتظر بمانید تا درخواست شما توسط کارشناسان بررسی شود.

خانوم شهبازی مشاور تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت

تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت یکی از مباحثی است که در تمامی شرکت های تجاری رخ میدهد، اما شما با خواندن این مقاله دیگر هیچ مشکلی برای تمدید هیات مدیره و بازرسین شرکت خود نخواهید داشت و از این به بعد هرگاه که موعد تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت شما شود میتوانید با یک ثبت خوب فرهنگ است، تماس بگیرید تا موسسه ثبت شرکت فرهنگ به صورت اینترنتی اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت را تمدید کند.

5/5 - (9 امتیاز)
480

ارسال نظر

 1. admin-avatar
  مسعود محمدی
  06 اردیبهشت 1402

  سلام، اول از هر چیز ممنون از مقالع بسیار مفیدتان، تنها یک سوال
  برای تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت نیاز است تا حتما صورتجلسه تنظیم شود؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   07 اردیبهشت 1402

   سلام و درود.

   ممنون از نگاه مثبتتون.بله برای هرگونه تغییرات که تمدید اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکتهای سهامی خاص نیز یک نوع از این تغییرات میباشد میبایست صورتجلسه مورد نظر با دستور جلسه معین تنظیم شود و بر اساس صورتجلسه ارسال شده،ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها انجام میشود.

 2. admin-avatar
  آرمین یغمایی
  27 فروردین 1402

  سلام.تمدید بازرسین شرکت چقدر زمان میبره؟بانک به من گفته باید روزنامه بازرسین امسال رو بهشون بدم

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   28 فروردین 1402

   سلام و درود.

   در صورتی که مدارک مورد نیاز ارائه شود کلیه پروسه تمدید بازرسین توسط مجموعه ثبت فرهنگ حدود 7 روز کاری انجام میشود.بهتره همزمان با تمدید بازرسین در همان صورتجلسه،اعضای هیئت مدیره شرکت هم برای دو سال دیگر تمدید شوند.

 3. admin-avatar
  حمید حیدری
  06 فروردین 1402

  آیا اگر شخصی در ایران سکونت نداشته باشد میتوانیم به عنوان بازرس شرکت منصوبش کنیم؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   16 فروردین 1402

   سلام، لطفا با مشاورین ما در تماس باشید
   02188472277

 4. admin-avatar
  تینا آذین
  22 اسفند 1401

  ممنون از مطلب خوبتون در رابطه با تمدید هیئت مدیره

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   23 اسفند 1401

   سلام و درود.

   ممنون از نظرتون و زمانی که برای مطالعه مقاله مورد نظر گذاشتید.اگر در رابطه با امور ثبتی امری بود میتونید با مشاوران ثبت فرهنگ در تماس باشید.

 5. admin-avatar
  روزبه یعقوبی
  06 اسفند 1401

  ایا اگر نسبت به تمدید اعضا هیئت مدیره و بازرسین اقدام نکنیم، تمدید به صورت خودکار انجام میشود یا حتما باید این کار را انجام دهیم؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   07 اسفند 1401

   سلام و درود.

   خیر بصورت خودکار تمدید نمیشود.بازرسین شرکتهای سهامی خاص میبایست در اول سال مالی برای مدت یک سال مالی تمدید شوند و اعضای هیئت مدیره نیز باید در شرکتهای سهامی خاص هر دو سال شمسی تمدید شوند در غیر اینصورت پس از اتمام مدت زمان مقرر،اعضای هیئت مدیره و بازرسین در شرکتهای سهامی خاص هیچگونه اعتباری نخواهند داشت.

 6. admin-avatar
  میثم برودتی
  26 بهمن 1401

  برای تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت چند صورتجلسه باید آماده شود؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   28 بهمن 1401

   سلام، لطفا با مشاورین ما در تماس باشید
   02188472277

 7. admin-avatar
  میثم سیامی
  21 بهمن 1401

  آیا اگر اعضای هیئت مدیره مخالف تمدید بازرسین شرکت باشند، راهی وجود دارد تا آنها را برای 2 سال دیگر تمدید کنیم؟ چرا که هیچ شخصی را برای این مورد در نظر نداریم

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   24 بهمن 1401

   سلام، لطفا با مشاورین ما در تماس باشید
   02188472277

 8. admin-avatar
  شروین سفری
  17 بهمن 1401

  سلام، و ممنون از مطلب خوبتون، ما در شرکتمان قصد عوض کردن بازرسین را داریم، آیا باید تا زمان تمدید هیئت مدیره و بازرسین صبر کنیم یا میتوان زودتر آنان را تعویض کرد؟

  • admin-avatar
   آرمین سیلاطانی
   19 بهمن 1401

   سلام و درود.

   همانطور که میدانید اعصای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص دارای دو سال شمسی اعتبار هستند و بازرسین دارای اعتبار یک سال مالی هستند به این معنی که در عموم شرکتها که سال مالی آنها از اول فروردین شروع میشود،بازرسین تا آخر اسفند همان سال دارای اعتبار هستند ولی موضوعی که هست اینکه میتوان پیش از اتمام دوره بازرسین و اعضا در شرکتهای سهامی خاص اقدام به تعویض و یا تمدید سمت ها نمود.